www.wamnet.pl

WAMNET Sp. z o.o.

Adres:
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel.: 61-641-78-07
fax.: 61-641-77-10
email: wamnet@wamnet.pl

KRS 0000169574
NIP 781-15-49-189
REGON 631034080

Co począć w sytuacji, w której egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna?
Zapomnieć o tej wierzytelności lub... zgłosić się do nas i zachować - BEZ RYZYKA I DODATKOWYCH KOSZTÓW - potencjalną możliwość odzyskania chociażby przysłowiowej złotówki.

WAMNET

Specjalizujemy się w prowadzeniu trudnych egzekucji. W szczególności zajmujemy się wierzytelnościami, których dotychczasowa windykacja okazała się bezskuteczna.
Odzyskujemy należności nawet wówczas, gdy dłużnik nie ma już żadnego majątku lub dochodów. Zdajemy sobie sprawę, że w takich sytuacjach wierzyciele nie są w stanie - nawet dysponując prawomocnym wyrokiem sądowym wyegzekwować swoich należności.

Organy egzekucyjne wymagają do wierzycieli, aby wskazali oni majątek, z którego można prowadzić egzekucję.

Nasza oferta skierowana jest więc do Państwa. Zapewne zaliczyliście sobie Państwo taką nieściągalną wierzytelność w koszty uzyskania przychodów lub też odliczyliście odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że po dokonaniu w/w czynności w ogóle zapomnieliście o takiej wierzytelności.
Wychodzimy więc Państwu naprzeciw.
Oferujemy windykację takich należności bez żadnych opłat wstępnych z Państwa strony. Co więcej wszystkie koszty sądowe czy też zastępstwa prawnego wykładamy za Państwa, a odzyskujemy je od dłużnika. Działamy całkowicie na własne ryzyko. Nasze wynagrodzenie pobieramy z kwot odzyskanych od dłużnika.

Podsumowując, w przypadku gdy nic nie wyegzekwujemy od nierzetelnego kontrahenta, nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.

Wykonanie: 5 Dots Creative Solutions