www.wamnet.pl

WAMNET Sp. z o.o.

Adres:
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel.: 61-641-78-07
fax.: 61-641-77-10
email: wamnet@wamnet.pl

KRS 0000169574
NIP 781-15-49-189
REGON 631034080

Co począć w sytuacji, w której egzekucja przeciwko dłużnikowi okazała się bezskuteczna?
Zapomnieć o tej wierzytelności lub... zgłosić się do nas i zachować - BEZ RYZYKA I DODATKOWYCH KOSZTÓW - potencjalną możliwość odzyskania chociażby przysłowiowej złotówki.

Oferta

Windykację należności prowadzimy w oparciu o zawartą z Państwem umowę. Prowadzimy ją całkowicie na WŁASNE RYZYKO. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Wykładamy wszystkie koszty operacyjne, w tym przede wszystkim koszty zastępstwa prawnego oraz opłaty od pism sądowo - egzekucyjnych. W/w koszty odzyskujemy od dłużnika. Nasze wynagrodzenie uzależniamy od rodzaju dochodzonej należności - przede wszystkim od stadium postępowania, w którym ona do nas trafiła. Wynagrodzenie waha się pomiędzy 10 a 67 % odzyskanych należności (+VAT) w zależności od "trudności" wierzytelności. Jeżeli wierzytelność nie była dotychczas dochodzona na drodze prawnej, wynagrodzenie nasze wynosi 10%, natomiast jeżeli wierzytelność jest już po bezskutecznej egzekucji komorniczej czy bezskutecznej windykacji prowadzonej przez inne podmioty, wynagrodzenie waha się od 39% (na przykład w przypadku, gdy szybko uda się ustalić majątek dłużnika) do wspomnianych powyżej 67 %.

Wykonanie: 5 Dots Creative Solutions